Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stargard Szczeciński

2021-06-08 Zebranie sprawozdawczo wyborcze

Nowy zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie

W dniu 8 czerwca 2021 r. w Stargardzkim Centrum Kultury z rocznym opóźnieniem, spowodowanym pandemią koronawirusa, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie.
Ustępujący zarząd liczący 15 członków, którego prezesem był Stanisław Bartosik
w trzyletniej kadencji zanotował wiele sukcesów. Naszym celem jest aktywizacja i poprawa życia naszych studentów. Organizowane są ciekawe wykłady na różne tematy oraz zajęcia w 40 sekcjach.
Poza działalnością w sekcjach organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjno – zdrowotne, wyjazdy do opery, teatr, wystawy malarskie i rękodzieła, turnieje brydżowe, pikniki, imprezy okolicznościowe. Świetnie działa zespół tańca „Seniority” i kabaret „Kabarecik Wesoły Uniwersytecik”, zespół wokalny „Chabry”, teatr „A To My” i Chór „Belcanto”. Zespoły te występują w wielu imprezach okolicznościowych np.; w „Dniach Stargardu”. Promujemy nasze miasto, powiat stargardzki i województwo.
Nasze zebranie zbiegło się z uroczystościami związanymi z 20 – leciem powstania UTW, dlatego z okazji tego jubileuszu aktywnych członków UTW uhonorowano pamiątkowymi statuetkami, paterami, monetą _ „3 dukaty mądrości”.
Na koniec zebrania ukonstytuował się nowy zarząd UTW na lata 2020 – 2023, w składzie:
Stanisław Bartosik                                - prezes
Halina Katarzyna Gebka                       - wiceprezes ds. organizacyjnych,
                                                              strona internetowa
Witold Czajkowski                                - wiceprezes ds. administracyjno -                                                                                          technicznych  
Halina Zadorska                                   - wiceprezes ds. finansowych
Danuta Henryka Rutkowska                  - skarbnik
Genowefa Szmit                                   - sekretarz
Barbara Ochota                                   - przewodnicząca Rady Programowej
Danuta Gajek – Krychowska                 - członek Rady Programowej
Barbara Jażdżewska – Szarycz             - członek Rady Programowej, Granty
Grażyna Barszczewska – Augusiak       - przewodnicząca ds. szkolenia w                                                                                 sekcjach
Helena Stanisława Gawroń                   - członek ds. szkolenia w sekcjach,
                                                                  strona internetowa
Stanisław Januszewski                         - kierownik ds. kulturalnych, rekreacji,                                                                                   organizacji imprez
Wanda Elżbieta Keszka                        - członek ds. kulturalnych i                                                                                           organizacji wyjazdów dla osób                                                                                         niepełnosprawnych
Witold Mateńko                                    - koordynator ds. sportowych,                                                                                      współpraca z mediami, kronikarz
Ewa Barbara Labiak                             - członek zespołu ds. organizacyjnych

10

 

PATRONAT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

PATRONAT NAUKOWY

Powiat Stargardzki Urząd miasta w Stargardzie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny TWP Stargardzka Szkoła Wyższa SSW stargardinum