Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stargard Szczeciński

O nas

17 października 2000 roku w Stargardzie Szczecińskim rozpoczął działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działał w ramach Towarzystwa Przyjaciół Stargardu we współpracy z Książnicą Stargardzką. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami UTW byli: Alicja Golisz-Wollek, Edward Olszewski i Aleksandra Kwiecińska.
Książnica Stargardzka udostępniła UTW pomieszczenia do prowadzenia wykładów innych form. Działalnością UTW kierował pięcioosobowy Zarząd: Alicja Golisz-Wollek, Edwarda Olszewski, Aleksandra Kwiecińska, Bohdan Kowalski, Alicja Chrzanowska, oraz Rada Programowa. Założycielom UTW przyświecała idea uczestnictwa ludzi starszych w różnych formach aktywności intelektualnej i fizycznej. "Wiedza - aktywność - ruch" to nasze hasło. We wrześniu 2002 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Szczecinie jako samodzielne Stowarzyszenie.
Od 2002 roku co trzy lata wybierany jest zarząd piętnastoosobowy. Z każdym rokiem w naszym UTW powiększa się liczba studentów, wymaga to większego wysiłku w działaniu zarządu. Obecny zarząd dokłada wszelkich starań by sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Dużym wsparciem są dla nas liderzy sekcji. Jesteśmy dobrze rozumiejącym się zespołem i to wyzwala w nas siłę do działania.

 

16 maja 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo

- wyborcze, na którym został wybrany zarząd  UTW

na lata 2017 - 2020.

 

 Skład Prezydium UTW Stargard:


Prezes Stowarzyszenia:
Stanisłąw Bartosik
Wiceprezes d/s organizacyjnych
 Halina Katarzyna Gębka
Wiceprezes d/s finansowych:
Halina Zadorska
Sekretarz:
Genowefa Szmit
Skarbnik:
Danuta Henryka Rutkowska

 
Członkowie Zarządu:


Grażyna Stanisława Barszczewska - Augusiak
Witold Czajkowski
Helena Stanisława Dopierała - Gawroń
Wanda Elżbieta Frankowska
Danuta Gajek - Krychowska
Stanisław Januszewski
Barbara Jażdżewska - Szarycz
Ewa Barbara Labiak
Witold Mateńko
Barbara Ochota

 

 

 

Założenia Programowe

Założenia programowe grupy założycielskiej UTW są kontynuowane i w miarę możliwości poszerzane.

Słuchacze uczestniczą w wykładach głoszonych najczęściej przez pracowników naukowych wyższych uczelni., seminariach, sekcjach zainteresowań oraz lektoratach językowych (szczegółowy wykaz sekcji na stronie "Plan zajęć w sekcjach")
(>> zobacz plan zajęć )
W chwili obecnej funkcjonuje coraz więcej sekcji, by sprostać oczekiwaniom coraz liczniejszej grupie studentów.
Wizytówką naszego UTW są sekcje artystyczne: chór, sekcja rękodzieła artystycznego, plastyczna i najmłodsze trzy to: kabaret, zespół taneczny i teatr.
Grupy artystyczne aktywnie uczestniczą w różnych imprezach okolicznościowych naszego miasta i całego regionu. Współpracują z placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Dużą popularność zyskał zespół taneczny "Seniority" i teatr "A To My".

Stargardzkie Centrum Kultury- siedziba UTW

SCK


Siedziba Stowarzyszenia UTW mieści się w Stargardzkim Centrum Kultury, przy ul. Piłsudskiego 105.

Uniwersytet zrzesza emerytów i rencistów z miasta Stargard i powiatu stargardzkiego.

 

Działalność społeczna

Uniwersytet co roku wydaje swój biuletyn informacyjny pt. "Collegium Stargardensis".
Stowarzyszenie utrzymuje od lat stale rozwijającą się współpracę z samorządowymi władzami miasta i powiatu, placówkami upowszechnienia kultury, takimi jak: Książnica Stargardzka, Stargardzkie Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Klub Wojskowym, OHP, Państwowa Szkoła Muzyczna, Muzeum oraz placówkami oświatowymi, mediami o zasięgu miejskim, powiatowym, regionalnym.
Działania Uniwersytetu objęte są patronatem naukowym Colegium Balticum, Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP, Uniwersytetu Szczecińskiej, Wydziału Humanistycznego.
Zakres pracy, różnorodność sekcji, charakter i jednostki do współpracy nie są sprawą zamkniętą. Uniwersytet przystosowuje swoją działalność do zmieniających się potrzeb i zainteresowań słuchaczy.
Działalność naszego uniwersytetu nakierowana jest nie tylko na permanentne zdobywanie wiedzy, dbamy również o potrzeby rozwoju kulturalnego. Organizowane są imprezy masowe takie jak pikniki, Dzień Kobiet, spotkania Wigilijne, Dzień Seniora, Andrzejki, wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, spotkania w Filmowym Klubie Dyskusyjnym - kino za symboliczne 3 zł.
Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjne, wędrujemy zwiedzając nasz powiat i województwo - pieszo i rowerami.
Co roku trwa nabór nowych studentów bez ograniczeń.
Działania nasze oparte są na szerokim gronie studentów i aktywu studenckiego. 
Współpracujemy ze szkołami różnych szczebli, korzystając z sal wykładowych oraz kadry dydaktycznej!

 

 

 
Aktualności

Dziś czwartek, 9 Lutego 2023
Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda

Osoby zapisane na wyjazd do ośrodka Chalkozyn w Kołobrzegu w terminie...

Będą wydawane 7 lutego 2023 r. przed wykładem

Lista osób zapisanych na wycieczkę na Maltę ...

Informuję, że na dwie wycieczki ...

Od dnia 16 stycznia 2023 r. od godz. 10.00 będą przyjmowane zapisy ...

W zakładce SEKCJE/Sekcja turystyki krajowej i zagranicznej ...

Zapraszamy na wczasy - Świnoujście w Ośrodku Temida, termin...

PATRONAT WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

PATRONAT NAUKOWY

Powiat Stargardzki Urząd miasta w Stargardzie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny TWP Stargardzka Szkoła Wyższa SSW stargardinum